שפה

Español (spanish formal Internacional)Austria-GermanyMagyarItalian - ItalyGreece-CyprusHebrew (Israel)English (United Kingdom)

תכניות פיילוט וימי עיון

ניידות

כנס סופי

מ ספר הדרכה

פלטפורמה מקוונת

תכנית הלימודים

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Text size

אתגר  ההזדקנות הוא כעת אחד הנושאים המרכזיים איתם מתמודדים באירופה. לפיהסטטיסטיקה יהיה אחד מכל שלושה אירופאים מעל גיל 65 (7.29%). על מנת לשמר, ואף לשפר, את רמת ההצלחה הכלכלית והפיתוח  בקרב תושבי האיחוד האירופי עלינולחפש לשמור שיטות על בריאותם הנפשית והפיזית של אלה.

פרויקט מנטה 50+ שלנו בשם "ללמוד לנקוט בצעדים לשם בריאות הנפש והרווחהבגיל השלישי" מיועד להשיג זאת ע"י העלאת רמת המודעות לגבי רווחה נפשיתובריאות הנפש. אנו נתמקד במתן קווים מנחים ספציפיים לעידוד מושגים בסיסייםועל פיתוח של חומר למידה חדשני וחדש. מטרה זו תיועד ספציפית לאנשים בני 50ולמעלה ולהכשרת ספקים וסוכנויות תמיכה.

הפרויקט של מנטה 50+ יופעל במשך שנתיים, ויתחיל בדצמבר 2012. הוא ממומןע"י האיחוד האירופי בחסות למידה לאורך החיים.

קבוצות יעד

קבוצות יעד ראשוניות

אנשים בני 50 + שיהוו צרכני הקצה והנהנים העיקריים בפרויקט►    

 מוסדות►    

 ספקים►    

 מתווכים►    

 עובדי מרכז קהילתי►    

 עובדים סוציאליים...העובדים בעיקר עם אנשים בני 50+►    

קבוצת יעד שנייה

 מקבלי החלטות►    

 מוסדות לחינוך מבוגרים►    

 מקבלי החלטות פוליטיים►    

 מגזר הטיפול החברתי והבריאותי►    

 מקבלי החלטות באיחוד האירופי וכו'►