שפה

Español (spanish formal Internacional)Austria-GermanyMagyarItalian - ItalyGreece-CyprusHebrew (Israel)English (United Kingdom)

תכניות פיילוט וימי עיון

ניידות

כנס סופי

מ ספר הדרכה

פלטפורמה מקוונת

תכנית הלימודים

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
תכנית הלימודים
Text size

התוצאות העיקריות של הפרויקט נוסחו כקורס המועבר על ידי השותף או ע"י ספקו או שותפו. תכנית הלימודים של הפיילוט פותחה וסוכמה לפני שלב ארגון הפיילוטים. המדינות שהשתתפו היו ספרד, אוסטריה, איטליה ובריטניה.

מדינות אלו ארגנו קורסים אלה עבור קהלי היעד הספציפיים שלהן תוך שימוש במשאביהם האנושיים והאחרים.

(אם ברצונך לראות מידע נוסף על תכניות הפיילוט, אנא לחץ על המדינה המבוקשת).

 

תכנית הלימודיםהורחבהבהתאם לספר ההדרכה ומערכת המשחקיםהרצינייםהמקוונים.  שניאלהנחשבים בסיסלקורסבעל אוריינטצייתלמידה משולבת.ישנו מפגש פנים אל פניםהמבוסס עלהחומרבספר ההדרכה.מפגש זהמהווה כ-20יחידותלימוד (או 20שעות). החלק השני של תכנית הלימודיםהוא חומרההדרכה המקווןעםמערכת משחקים מבוססיICTרציניים) פלטפורמה מקוונת) באורך 10 שעות. שנימשאביםעיקרייםאלה מהוויםאת הבסיסלתכנית הלימודים.

(אם ברצונךלראות מידע נוסף(באנגלית) אנא לחץ כאן).